Дата оновлення документа 15.12.2022

Ця Ліцензійна угода з кінцевим користувачем є юридичною угодою між вами та компанією Eigenmethod LLC.

Ця Ліцензійна угода з кінцевим користувачем регулює придбання і використання вами нашого додатку безпосередньо у Eigenmethod LLC.

Уважно прочитайте цю Ліцензійну угоду з кінцевим користувачем перед завершенням процесу встановлення та використанням програмного забезпечення додатку KPI&Goal keeper App ("Програмне забезпечення"). Вона надає ліцензію на використання програмного забезпечення додатку KPI&Goal keeper та містить інформацію про гарантію та відмову від відповідальності.

Якщо ви зареєструєтесь для отримання безкоштовної пробної версії програмного забезпечення додатку KPI&Goal keeper App, ця Ліцензійна угода з кінцевим користувачем також регулюватиме таку пробну версію. Натискаючи "Прийняти" або встановлюючи та/або використовуючи програмне забезпечення додатку KPI&Goal keeper App, ви підтверджуєте прийняття Програмного забезпечення та погоджуєтеся дотримуватися умов цієї Ліцензійної угоди з кінцевим користувачем.

Якщо ви вступаєте в цю Ліцензійну угоду з кінцевим користувачем від імені компанії або іншої юридичної особи, ви заявляєте, що у вас є повноваження зобов'язати таку юридичну особу та її афілійованих осіб дотримуватися цих умов. Якщо у вас немає таких повноважень або якщо ви не згодні з умовами цієї Ліцензійної угоди з кінцевим користувачем, не встановлюйте та не використовуйте Програмне забезпечення, і ви не повинні приймати цю Ліцензійну угоду з кінцевим користувачем.

Ця Ліцензійна угода з кінцевим користувачем поширюється тільки на Програмне забезпечення, що поставляється Eigenmethod LLC незалежно від того, чи згадується тут або описується інше програмне забезпечення. Умови також застосовуються до будь-яких систем Eigenmethod LLC, оновлень, доповнень, інтернет-послуг і послуг підтримки для Програмного забезпечення, якщо під час постачання ці елементи не супроводжуються іншими умовами. Якщо так, то застосовуються такі інші умови.

Надання ліцензії

Цим компанія Eigenmethod LLC надає вам особисту, непередавану, невиняткову ліцензію на використання програмного забезпечення додатку KPI&Goal keeper App на ваших пристроях відповідно до умов цієї Ліцензійної угоди з кінцевим користувачем. Ви несете відповідальність за те, щоб ваш пристрій відповідав мінімальним вимогам програмного забезпечення додатку KPI&Goal keeper App.

Вам не дозволяється:

Редагувати, змінювати, модифікувати, адаптувати, перекладати або іншим чином змінювати Програмне забезпечення цілком або його частину.

Об'єднувати або включати все Програмне забезпечення або будь-яку його частину в будь-яке інше програмне забезпечення.

Декомпілювати, дизасемблювати або реконструювати Програмне забезпечення.

Відтворювати, копіювати, розповсюджувати, перепродавати або іншим чином використовувати Програмне забезпечення в будь-яких комерційних цілях.

Дозволити будь-якій третій стороні використовувати Програмне забезпечення від імені або в інтересах будь-якої іншої третьої сторони.

Використовувати Програмне забезпечення будь-яким способом, що порушує будь-яке застосовне місцеве, національне або міжнародне законодавство.

Використовувати Програмне забезпечення для будь-яких цілей, які Eigenmethod LLC вважає порушенням цієї Ліцензійної угоди з кінцевим користувачем.

Інтелектуальна власність та право власності

Eigenmethod LLC завжди зберігає за собою право власності на Програмне забезпечення в тому вигляді, в якому воно було використане або завантажене вами, а також на всі наступні використання або завантаження вами Програмного забезпечення.

Програмне забезпечення, авторські права на Програмне забезпечення та інші права інтелектуальної власності на Програмне забезпечення (включно з будь-якими внесеними до нього модифікаціями) є і залишаються власністю Eigenmethod LLC.

Eigenmethod LLC залишає за собою право надавати ліцензії на використання Програмного забезпечення третім особам.

Припинення

Ця Ліцензійна угода з кінцевим користувачем набуває чинності з дати вашого першого використання Програмного забезпечення і діє протягом одного року. Якщо жодна зі Сторін не надішле іншій Стороні письмового повідомлення про припинення Ліцензійної угоди з кінцевим користувачем у зв'язку із закінченням терміну її дії за 30 календарних днів до моменту закінчення терміну дії Ліцензійної угоди з кінцевим користувачем, Ліцензійна угода з кінцевим користувачем вважається подовженою щоразу на наступний рік. Ви можете розірвати його в будь-який час, направивши письмове повідомлення Eigenmethod LLC.

Воно також буде негайно припинено, якщо ви не дотримуєтеся будь-якої умови цієї Ліцензійної угоди з кінцевим користувачем.

Після такого розірвання ліцензії, надані цією Ліцензійною угодою з кінцевим користувачем, негайно припиняють свою дію, і ви погоджуєтеся припинити будь-який доступ до Програмного забезпечення та його використання.

Положення, які за своєю природою продовжують діяти та залишаються чинними, залишаться чинними після припинення дії цієї Ліцензійної угоди з кінцевим користувачем.

Застосовне право

Ця Ліцензійна угода з кінцевим користувачем і будь-які спори, що випливають із цієї Ліцензійної угоди з кінцевим користувачем або у зв'язку з нею, регулюються і тлумачаться відповідно до законів України.