BI Автоматизація податкової аналітичної звітності, 2023

Податкова функція Холдингу звернулася до нас із запитом допомогти вирішити виклики, повязані з аналітичними завданнями. Зі зростанням обсягів даних підтримувати якість та актуальність інформації ставало все важче, а ручний процес збору інформації забирав все більше часу

Читати
Автоматизація процесу бюджетування

Бюджетування непростий та трудомісткий процес для будь якого бізнесу. Якщо ви холдингова структура та ведете бюджетування в Ексель, то вам ще складніше.  Велика кількість джерел інформації та учасників змушує витрачати багато часу на збір та консолідацію даних. А розрізненість, безліч версій звітів та відсутність візуалізацій ускладнює аналіз та прийняття рішень. Отже, компанія звернулась до нас  з запитом автоматизувати процес бюджетування і планування

Читати
Аналіз податкової ефективності

Для холдингу, як для компанії з великою кількістю юридичних осіб, важливо вчасно та прозоро аналізувати податкову ефективність підприємств. А для цього необхідно збирати дані податків з різних джерел, здійснювати їхнє планування та відслідковувати значення податкових коефіцієнтів.

Читати
Консолідація та планування управлінської звітності

Головною метою проєкту було створення зручного сховища консолідаційних фінансових даних для оперативного аналізу діяльності усього холдингу. З цією метою необхідно було організувати збір фактичних та планових даних, а також їх агрегацію та побудову аналітичної звітності

Читати
ADAPTATION OF REPORTING SYSTEM IN CONNECTION WITH THE ENERGY MARKET REFORM FOR DTEK GRIDS
Адаптація системи звітності в зв'язку з реформою енергоринку для ДТЕК Мережі

Головною передумовою для ініціації проекту є державна реформа енергоринку, перший етап якої стартував 01.01.2019 відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії".

Мета проекту - реалізувати зміни, передбачені постановами і нормативно-правовими актами, прийнятими для реалізації Закону Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕ).

Читати
Платежный календарь
Автоматизація процесу формування "Платіжного календаря" для ДТЕК Енерго

Створити і оптимізувати під внутрішні процеси компанії функціональний модуль з аналітичним звітом «Платіжний календар» на базі SAP ERP і Analytic Cloud з можливістю моделювання.

Читати